Loctite Super Attak Power Flex Gel univerzální sekundové lepidlo 3g + 1 baterie zdarma

89,90
29 966,67/kg

Popis produktu

Vlastnosti

S příměsí gumy, Extra silný - přesný - flexibilní, Voděodolný, Vhodný k aplikaci na svislé plochy a porézní materiály, Vysoká pevnost spoje, Lepí během několika sekund, Po vytvrdnutí transparentní, Bez rozpouštědel, Neucpává se

Marketing značky

Loctite vás nikdy nezklame!

Další popis

Loctite®
Č. 1 v západní Evropě: zdroj: GfK, průměrný podíl na trhu v hodnotě prodeje spotřebitelských lepidel, vteřinová lepidla, agregovaná data (B,F,D,GB,I,NL,P,ES) 2016.

Univerzální sekundové lepidlo + baterie

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Vhodný na většinu materiálů*.
Guma, kůže², dřevo, porcelán, kovy, plasty*.
*Kromě polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP).
²Může poškodit kůži (vyzkoušejte na skrytém místě). Nevhodný na lepení čelních skel aut, polystyrenu a umělých vláken. Nepoužívejte na materiály, které jsou vystaveny vysoké teplotě po dlouhou dobu. Nevhodné pro styk s potravinami.

Návod k použití:
1) Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat.
2) Na tubu našroubujte aplikátor, odšroubujte uzávěr. Aplikujte malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů.
3) Přitiskněte k sobě oba lepené povrchy a držte je až do zaschnutí.
4) Po použití tubu ihned důkladně uzavřete.

Skladování

Skladujte ve svislé poloze v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 101
www.loctite.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Baterie a akumulátory jsou po ukončení životnosti určené k likvidaci a je třeba je sbírat odděleně a neodstraňovat společně s netříděným komunálním odpadem. Použité baterie a akumulátory musí být odevzdané kompletní a nepoškozené distributorovi do zpětného odběru, případně na obcí určené sběrné místo pro použité baterie a akumulátory. Přispíváte tak k ochraně životního prostředí a zdraví lidí., Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 3

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ Obsahuje ethyl-(2-kyanoakrylát). Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování mlhy/par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku