Pattex Chemoprén univerzál 50ml

37,90
758,00/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Na pevné spoje

Marketing značky

Kvalita od firmy Henkel.

Univerzální kontaktní lepidlo.

Další informace

TOC: 0,69 kg/kg, VOC: 0,78 kg/kg, Hustota: 0,86 g/cm³.

Skladování a použití

Příprava a použití

Lepí dřevo, tvrzené plasty, kůži, gumu, kov, textil, překližku a jiné materiály. Nevhodné na polystyren, teflon, měkčené PVC, PP a PE.

Návod k použití:
Lepidlo naneste na obě očištěné plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat 10 až 15 minut, poté lepené plochy spojte a silně přitiskněte k sobě na cca 3 sekundy.

Skladování

Chraňte před teplotami pod +5°C a nad 50°C.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel: 220 101 101

Balení

Informace o recyklaci

Tuba - Kov - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Pokyny pro likvidaci: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Obsahuje Kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S29 Nevylévejte do kanalizace. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

F = Vysoce hořlavý
Xi = Dráždivý
N= Nebezpečný pro životní prostředí

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku