Qalt Speciální prací prostředek na záclony 100g

19,90
199,00/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Vysoká prací a bělicí účinnost, Spolehlivě odstraňuje šedý a žlutý nádech záclon, Neobsahuje fosfáty

Marketing produktu

Qalt na záclony

- Speciální prostředek s vysokou prací a bělicí účinností.
- Spolehlivě odstraňuje šedý a žlutý nádech záclon.
- Neobsahuje fosfáty.

Působení jednotlivých složek:
- Oxidační bělidlo - odstraňuje šedý nádech a některé druhy skvrn.
- Tenzidy - rozpouštějí mastné skvrny.
- Enzymy - umocňují prací sílu.
- Soda - podporuje prací a odmašťovací efekt.
- Křemičitany - zabraňují korozi pračky, zesilují prací a odmašťovací účinek.

Další popis

Ekologická informace: Neobsahuje fosfáty. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku vyhovují požadavkům nařízení (ES) č. 648/2004.

Speciální prací prostředek na záclony

Další informace

100 g ±5%.

Složení

Méně než 5 %: anionický a neionický tenzid, mýdlo, enzym, polykarboxylát, optický zjasňovač, fosfonát, 5% nebo více, avšak méně než 15%: bělící složka na bázi kyslíku

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití:
- Prostředek je určen pro vysoce účinné praní a bělení bílých a stálobarevných záclon v automatických i vířivých pračkách.
- S výhodou lze použít i pro praní, bělení a odstraňování skvrn u běžného bílého a stálobarevného prádla.
- Je vhodný i pro nízké teploty.
- Obsah sáčku použijte na 1 prací cyklus a dodržujte pokyny výrobce záclon týkající se teploty praní.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov č. 32
270 35 Petrovice

Kontaktní informace

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov č. 32
270 35 Petrovice
tel. +420 313250372
e-mail: info@qalt.cz
www.qalt.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Použitý a řádně vyprázdněný obal zlikvidujte v rámci komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 100

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečné složky: uhličitan sodný, perkarbonát sodný, fosfonát, alkylbenzensulfonát sodný. Obsahuje enzym proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku