Tesco Basics Univerzální substrát 20l

Tesco Basics Univerzální substrát 20l
54,90
2,75/l

Popis produktu

Marketing produktu

Univerzální substrát je vyroben z rašeliny a vyzrálého kompostu, s upravenou reakcí a obohacený živinami.

Výhody: Dobrá struktura zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu a tím urychluje růst kořenů. Díky vysoké nasákavosti pro vodu dobře zásobuje rostliny vodou. Zásobuje rostliny všemi důležitými živinami včetně mikroprvků.

Další popis

Chemické a fyzikální vlastnosti: pH 5,0 až 6,5; spalitelné látky min. 70,0 %; elektrická vodivost 0,2-0,65 mS.cm-1. Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 1, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, molybden 5 (mg/l), nikl 50, zinek 300.

Číslo ohlášení: 0690.
Typ substrátu: 19.2.
Velikost balení v době plnění: 20 l.

Univerzální substrát

Informace o produktu

Původ

Země původu: Česká republika

Skladování a použití

Příprava a použití

Použití: Substrát se používá pro přesazování květin a balkónových a okenních truhlíků, pro mobilní zeleň v kontejnerech, na výsadbu zeleniny, ovocných a okrasných stromů a keřů. Není vhodná pro kyselomilné rostliny, např. azalky, borůvky, vřesy. Pro pěstování pokojových rostlin doporučujeme použít substrát pro pokojové rostliny, Nedoporučujeme použití pro výsevy, množení a pro rostliny citlivé na vyšší obsah živin.

Doporučené pěstování: Při výsadbě do nádob zakryjte otvory pro odtok vody kamennými střepy. Na dno nádoby dejte trochu substrátu, zasaďte rostlinu a doplňte substrátem. Substrát lehce přitlačte ke kořenovému balu. Nakonec doplňte substrát tak, aby vrchní vrstvička byla kyprá. Při výsadbě na záhony doplňte substrát na požadovanou výšku, nebo odeberte nevhodnou půdu a nahraďte ji substrátem. Po výsadbě rostliny vždy zalijte. S pravidelným přihnojováním začněte po 3 - 4 týdnech.

Skladování

Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Minimální doba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

AGRO CS a.s.
č. p. 265
552 03 Říkov

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555

Balení

Jiný text o recyklaci

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 20

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem.

První pomoc: Při zasažená očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku