Calgon 2v1 gel 1500ml

Calgon 2v1 gel 1500ml
258,90
172,60/l
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Nový Calgon 2v1 má dvojí účinek:
Také pomáhá udržovat pračku čistou*
*platí při používání tekutých pracích prostředků.

2v1 gel

Složení

<5 %: benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfém, 5 % - 15 %: polykarboxyláty

Informace o produktu

Loga třetí strany

Cleanright.eu

Jiný text loga třetích stran

www.happier-homes.com

Skladování a použití

Příprava a použití

Doporučené dávkování

1 víčko = středně tvrdá a tvrdá voda
1 + 2/3 víčka = velmi tvrdá voda

1. Používejte při každém praní. 2. Přidávejte Calgon k pracímu prostředku do přihrádky pro hlavní praní. 3. Prací prostředek dávkujte podle doporučeného dávkování pro praní v měkké vodě. 4. Vhodné pro všechny typy oblečení.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt benckiser (Czech republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt benckiser (Czech republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.:(také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
consumers_CZ@rb.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečné zacházení: všeobecné:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží omyjte důkladně vodou a mýdlem.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku