Qalt Speciální prací prostředek na skvrny pro bílé i barevné prádlo 3v1 100g

Qalt Speciální prací prostředek na skvrny pro bílé i barevné prádlo 3v1 100g
18,90
189,00/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Účinně odstraní skvrny a silnou špínu, Spolehlivě ochrání Vaši pračku před vodním kamenem, Docílí zářivou bělost bílého prádla

Marketing produktu

Qalt na skrvrny pro bílé i barevné prádlo

Síla aktivního kyslíku spolu s enzymovým komplexem účinně odstraní již při 40 °C silnou špínu i odolné skvrny od krve, trávy, kakaa, vína, čaje, ovoce, omáček, vajec apod.

Další popis

Ekologická informace: Neobsahuje fosfáty. Všechny složky jsou biologicky rozložitelné dle směrnic OECD.

Speciální prací prostředek na skvrny pro bílé i barevné prádlo 3v1

Další informace

100 g ±5%.

Složení

Méně než 5 %: anionický a neionický tenzid, enzym, parfem, optický zjasňovač, polykarboxylát, fosfonát, 15% nebo více, avšak méně než 30%: bělící složka na bázi kyslíku

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití:
- Obsah sáčku použijte na 1 prací cyklus a dodržujte teplotu praní doporučenou výrobcem prádla.
- Výrobek se používá samostatně a nevyžaduje součinnost dalšího prostředku.
- Qalt na skrvny je vhodný pro bílé i barevné prádlo. U nestálých barevných látek doporučujeme vyzkoušet působení teplého roztoku úplně rozpuštěného výrobku na malou část prádla, která není vidět.
- Nepoužívat na hedvábí a vlnu.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov č. 32
270 35 Petrovice

Kontaktní informace

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov č. 32
270 35 Petrovice
tel. 313250300
e-mail: mail@qalt.cz
www.qalt.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 100

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečné složky: uhličitan sodný, alkylbenzensulfonát sodný, ethoxylovaný alkohol C12 - C14, perkarbonát sodný. Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku