Nohel Garden Hobby univerzální hnojivo 1l

Nohel Garden Hobby univerzální hnojivo 1l
55,90
55,90/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Hodnota pH: 6,7 + 7,5

Marketing produktu

Univerzální tekuté hnojivo NPK s nízkým obsahej chloru je určeno k přihnojování pokojových, balkonových a okrasných rostlin. Podporuje tvorbu bohatého kořenového systému, bujný růst a nasazení květů.

Univerzální hnojivo

Další informace

Hmotnost náplně: 1200g.
Objem náplně: 1000ml.

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Hnojivo ES - hnojivo NPK - roztokové - 7-3-6
Celkový dusík rozpustný ve vodě (N):7,0 %
z toho:
Dusičnanový dusík, rozpustný ve vodě (NO₃ - N):6,0 %
Amonný dusík, rozpustný ve vodě (NH₄ - N):1,0 %
Oxid fosforečný, rozpustný ve vodě (P₂O₅):3,0 %
Oxid draselný, rozpustný ve vodě (K₂O):6,0 %

Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)

Informace o produktu

Země původu - Česká republika

Skladování a použití

Příprava a použití

Rozsah a způsob použití:
Hnojivý roztok připravíme smícháním 15 ml hnojiva s 3 litry vody. Rostliny hnojíme 1-2x týdně v době vegetace (březen - říjen), v době vegetačního klidu (listopad - únor) pouze 1x za měsíc. Hnojivo aplikujeme na povrch vlhkého substrátu - zeminy a před použitím obsah lahve důkladně protřepeme.

1 uzávěr = 15 ml.

Skladování

Podmínky skladování:
- Uchovávejte při teplotě nad 0°C.
- Uchovávejte pouze v původním obalu (S49).
- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13).
- Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Forestina s.r.o.
Tovární 9
387 15 Střelské Hoštice

Adresa distributora

NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86
263 01 Dobříš

Kontaktní informace

NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86
263 01 Dobříš
Tel.: 00420 318 533 511
Fax: 00420 318 533 513
E-mail: office@nohelgarden.cz
www.nohelgarden.cz

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalů: Vyprázdněné, vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
- Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21).
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26).
- Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).

Likvidace zbytků hnojiva:
Případné neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchat ve vodě v poměru min. 1+50 dílů vody a nalít do kompostu.

Obsah rizikových látek:
Splňuje zákonem stanovené limity ( v mg/kg hnojiva)
Kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

Doba použitelnosti:
5 let od data výroby při skladování v původních obalech.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku