Cillit Bang Power Cleaner proti vodnímu kameni a pro větší lesk 750ml

99,90
133,20/l
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Konečné řešení úklidu - viditelné účinky již za několik vteřin* - odstraňuje rez - odstraňuje vodní kámen - odstraňuje nečistoty - odstraňuje skvrny od mýdla. Ideální pro celou řadu nejrůznějších povrchů - kuchyňské dřezy - vany - toalety - sprchové kouty - obklady - keramické dlažby - akryláty - sklo - nerezové vodovodní baterie - odkapávače. Aktivujte mimořádně účinný Cillit Bang v jeho plné síle a odstraňte vodní kámen, skvrny od mýdla, rez a nečistoty během pouhých několik vteřin*! Účinná síla přípravku byla vyvinuta pro: kuchyňské dřezy, nerezové vodovodní baterie, odkapávače, vany, toalety, sprchové kouty, obklady, keramické dlažby, akryláty, sklo.

* Začne účinkovat do 20 vteřin.

Čisticí přípravek ve spreji.

Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfém, Citronellol

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
1. Pro otevření stiskněte páčku rozprašovače, podržte páčku stisknutou a pootočte tryskou.
2. Před použitím přípravek vždy otestuje na méně viditelném místě, abyste se přesvědčili o jeho kompatibilitě s povrchem.
3. Držte lahev ve svislé / mírné nakloněné poloze ve vzdálenosti 20 cm od čištěného povrchu, stříkejte přípravek přímo na ošetřovanou plochu, nechejte působit a potom utřete hubkou/hadříkem.
4. Nenechávejte působit déle než 5 minut.
5. Důkladně omyjte vodou.
6. Po použití houbičku nebo hadřík vymáchejte ve vodě.
7. Pokochejte se výsledkem.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Informace o recyklaci

Pumpa - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními a národními předpisy. Po vyprázdnění likvidujte do tříděného odpadu.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte na následující povrchy: - nejrůznější druhy přírodního kamene, například mramor nebo žula - kovy s potahem s mosazi, mědi, hliníku či zinku - satinovaná příslušenství - linoleum - textilie a koberce - guma - ošetřené dřevěné podlahy - leptané/matné sklo.

Upozornění! Nepoužívejte v kombinaci s jinými čisticími přípravky pro domácnost.

NEBEZPEČÍ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Nebezpečné látky: kyselina amidosírová; kyselina mravenčí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku