Vanish Oxi Action Crystal bílý odstraňovač skvrn 3l

Vanish Oxi Action Crystal bílý odstraňovač skvrn 3l
209,90
69,97/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Až o 3 odstíny bělejší*, *v porovnání se zašedlými látkami, výsledek se může měnit

Marketing produktu

Prášek Vanish Oxi Action Crystal bílý působí jako vysoce funkční odstraňovač skvrn. Aktivuje se dokonce i během praní při nižších teplotách. Můžete ho použít na velké, viditelné skvrny, ale i na malé skvrnky, které vám během běžného praní mohou uniknout. Praní: K běžnému pracímu prostředku přidejte 100 ml prostředku Vanish. Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Pokyny pro použití: Vanish s aplikátorem: naneste přímo na skvrnu. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Naplňte dávkovač podle pokynu a dejte ho do bubnu pračky. Doporučení pro použití: Vždy se řiďte pokyny pro praní, které jsou uvedeny na etiketě, a pokyny pro péči o části oděvu nebo látku. Před použitím vyzkoušejte stálobarevnost na méně viditelném místě. Vymáchejte a nechte uschnout. Oděvy vyprané nebo ošetřené s použitím prostředku Vanish nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani je nesušte přímo na zdroji tepla. V případě předmáčení použijte teplou vodu. Odolné skvrny mohou vyžadovat zopakování procesu. Produkt nenanášejte žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy) a nepoužívejte ho společně s bělidlem. Nedávejte prádlo s naneseným prostředkem Vanish schnout (max. doba kontaktu prostředku Vanish s prádlem je 10 minut). UPOZORNĚNÍ: Při požití zdraví škodlivé. Riziko vážného poškození zraku. Uchovávejte mimo dosah DĚTÍ. Zamezte styku s očima. V případě kontaktu s očima okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři tento obal nebo štítek. Nepoužívejte současně s chlorovými bělidly. Po použití si umyjte ruce. Při kontaktu s kůží může produkt způsobit dočasné zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě zásahu produktem ve spreji postižené místo okamžitě důkladně omyjte vodou. Osobám s citlivou pokožkou se doporučuje používat rukavice.

Oodstraňovač skvrn

Složení

<5 %: aniontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfém, hexylcinnamal, 5-15 %: kyslíkové bělící činidlo, neiontové povrchové aktivní látky

Skladování a použití

Příprava a použití

Stačí přidat jednu odměrku do každého praní.

Praní
Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x 100ml.
Umístěte dávkovací víčko na vrch prádla do pračky. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Namáčení
100ml do 4L & 40°C Max na Max 6h.
Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.

Příprava
Pomocí aplikátoru naneste Vanish přímo na skvrnu - 20ml.
Třete skvrnu, jak bude třeba - Max 10min.
Dolijte dávkovací víčko dle instrukcí a umístěte do bubnu pračky.

Doporučení k použití přípravku:
Vždy se řiďte pokyny pro praní, které jsou uvedeny na štítku a pokyny pro péči o daný oděv či látku.
Před použitím zkontrolujte stálost barvy provedením testu na nějaké skryté oblasti látky. Vymáchejte a nechejte vysušit.
Oblečení vyprané nebo ošetřené Vanishem Oxi Action nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte přímo u žádného tepelného zdroje.
V případě použití při předpírce, použijte teplou vodu.
Pro odolné skvrny se může požadovat zopakování procesu.
Nepoužívejte, pokud je doporučeno suché čištění.
Nelijte přímo na kovové části oblečení (např. knoflíky, zipy, apod.)
Nevystavujte prádlo po předpírce či namáčení přímému zdroji tepla nebo přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo důkladným vymácháním.
Nenechávejte Vanish na prádle zaschnout (max. doba kontaktu výrobku s prádlem 10 minut).

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: (také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 3

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte na chladném místě. Uchovávejte obal suchý. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s chlórovými bělícími činidly. Po použití si dobře umyjte ruce. Při styku s kůži může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte směsí, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou kůži se doporučuje použití rukavic.

Specifická rizikovost:
Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Nebezpečné látky: peroxid vodíku, alkoholy ethoxylované, C 12-16 (7EO + 3EO), alkylbenzensulfonát sodný, C10-14.

Xn Zdraví škodlivý.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku