Kapka Hnojivo na muškáty 500ml

Kapka Hnojivo na muškáty 500ml
69,90
139,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Obsahuje mikroprvky

Marketing produktu

Hnojivo na muškáty (Pelargónie) je speciální NPK hnojivo s mikroprvky.

Marketing značky

Střelské Hoštice - Tradice od roku 1927

Kapalné hnojivo na muškáty (Pelargónie)

Další informace

Hmotnost náplně: 600 g.
Objem náplně: 500 ml.

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Hnojivo ES - NPK roztokové hnojivo 6 - 7 - 6 s mikroprvky
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový dusík rozpustný ve vodě (N)6,0 %
z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO₃-N)3,0 %
Amonný dusík rozpustný ve vodě (NH₄-N)3,0 %
Oxid fosforečný, rozpustný ve vodě (P₂O₅)7,0 %
Oxid draselný, rozpustný ve vodě (K₂O)6,0 %
Železo (Fe)0,02%
Bór (B)0,01%
Měď (Cu)0,01%
Mangan (Mn)0,01%
Molybden (Mo)0,002%
Zinek (Zn)0,002%

Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)

Skladování a použití

Příprava a použití

Rozsah a způsob použití: Hnojivý roztok připravíme smícháním 15 ml hnojiva (po okraj naplněné víčko) s 3 litry vody. Rostliny hnojíme 1-2x týdně v době vegetace (březen-říjen). Roztok s hnojivem aplikujeme na povrch substrátu - zeminy a před použitím obsah lahve důkladně protřepeme.

Hnojivo na muškáty (Pelargónie) podporuje tvorbu bohatého kořenového systému, bujný růst a množství květů. Hnojivo obsahuje mikroprvky, které jsou důležité pro komplexní výživu muškátů (Pelargónií).

Likvidace zbytků hnojiva: Případné neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchat ve vodě v poměru min. 1+50 dílů vody a nalít do kompostu.

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při skladování v původních obalech.

1 naplněné víčko hnojiva, 3 l vody.

Skladování

Podmínky skladování: Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte při teplotě nad 0 °C. Skladujte v původních obalech.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

FORESTINA s.r.o.
P.O.BOX 1
387 15 Střelské Hoštice
Česká republika

Kontaktní informace

FORESTINA s.r.o.
P.O.BOX 1
387 15 Střelské Hoštice
Česká republika
Tel. +420 383 312 714
Fax: +420 383 312 719
E-mail: info@forestina.cz
www.forestina.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalů: Vyprázdněné, vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při zdravotních potížích a i v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodu a mýdlem.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku