Qalt Batole Sensitive prací gel 15 praní 1,5l

Qalt Batole Sensitive prací gel 15 praní 1,5l
139,90
93,27/l

Popis produktu

Vlastnosti

Český výrobek, Dermatologicky testováno, Neobsahuje fosfáty

Marketing produktu

Batole sensitiv vypere prádlo dokonale a zároveň šetrně, proto je vhodné především na dětské prádlo.

Další informace

1500g±5%.

Použitý, řádně vyprázdněný obal zlikvidujte v rámci komunálního odpadu.

Složení

5% nebo více, avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5%: amfoterní povrchově aktivní látka, mýdlo, parfém, enzym, konzervační látka (bronopol)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Dávkování: viz obal.

Po praní důkladně vymáchejte. Dávkování vyšší než doporučené škodí životnímu prostředí.

Skladování

Skladujte na suchém místě při teplotě od 5 - 25°C.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Qalt Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov 72
270 35 Petrovice
tel.: 313 250 372
mail@qalt.cz
www.qalt.cz

Kontaktní informace

Qalt Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov 72
270 35 Petrovice
tel.: 313 250 372
mail@qalt.cz
www.qalt.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečné složky: alkylethoxysulfát sodný, alkylbenzensulfonát sodný, kokoát draselný, lauryldimethyl aminoxid. Obsahuje enzym proteáza. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku