Cillit Bang Power Cleaner Odstraňovač plísní 750ml

74,90
99,87/l
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Cillit Bang odstraňovač plísní je určený pro: • dlaždice do koupelny • maltu na stěny • vany • umyvadla • sprchové zástěny a závěsy • WC • trouby, varné desky • sporáky • pracovní desky • dveře chladničky • odpadkové koše • chrom a zástrčky. Není vhodný: na zastaralé nebo počkozené povrchy, zabarvené spáry, gumu, neglazurované kachličky, smalt, barevné, lakované a pozlacené plochy, dřevo a laminátové podlahy, textil a koberce, plasty z polyaminů a polykarbonátů.

Odstraňovač plísní

Složení

Účinná látka: chlornan sodný 26g/kg, Nebezpečné látky: chlórnan sodný, dodecyldimetylamín-oxid, hydroxid sodný, 2-ethylhexylsíran sodný, Dále obsahuje <5%: hydroxid sodný, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém, S biocídním účinkem 5 minut

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
1. Otočte trysku do polohy ON.
2. Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části po dobu 3 minut.
3. Láhev udržujte ve svislé poloze a stříkejte 20-25 cm od plochy.
4. Nechte působit max. 5 minut, otřete houbičkou a důkladně opláchněte vodou.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 111 (také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdavotnické pracovníky)
consumer_cz@rb.com
www.happier-homes.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Použité obaly odložte na místo určené obci k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Pro neprofesionální použití. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Krátkodobý bělící účinek na kůži. Pozor! Nesměšujte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku