Finish Čistič myčky 2 x 250ml

Finish Čistič myčky 2 x 250ml
114,90
229,80/l

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Super cena, Účinný na mastnotu a vodní kámen

Marketing produktu

Den za dnem se ve filtru, trysce a potrubí vaší myčky tvoří vodní kámen a hromadí mastnosta. Díky přípravku Finish čistič myčky zajistěte své myčce nádobí až o 100 % lepší vyčištění*. *Od mastnoty a vodního kamene. V porovnání s mytím za použití pouze Finish All in 1 Max tablet na mytí nádobí, 65 °C Universal program, tvrdost vody 16° dH.

Čistič myčky.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, Dále obsahuje parfém

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Způsob použití:
1. Odstraňte nálepku, ne víčko.
2. Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku.
3. Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s minimální teplotou 65 °C.

Vhodné pro všechny myčky nádobí. Nepřidávejte mycí prostředek.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Nebezpečné složky: Isotridekanol, ethoxylovaný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku