Kaput Hobby 500ml

Kaput Hobby 500ml
99,90
199,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Balení pro neprofesionální použití, 2% aplikační roztok, Likvidátor všeho zeleného porostu, Hubí veškerou zelenou vegetaci, Totální herbicid, 500ml poslouží k ošetření 15 až 20m² plochy

Marketing produktu

Postřikový neselektivní herbicidní přípravek pro aplikaci bez ředění k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě.

Další popis

Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté pole
Registrační číslo SRS: 3915-7

Přípravek na ochranu rostlin

Další informace

500 ml ± 3 %.

Skladování a použití

Skladování

Doba použitelnosti výrobku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

ADAMA Deutschland GmbH.
Edmund-Rumpler-Strasse 6
51149 Köln
Německo

Adresa distributora

LOVELA Terezín s.r.o.
Provozovna 28. října 62
411 55 Terezín

Kontaktní informace

LOVELA Terezín s.r.o.
Provozovna 28. října 62
411 55 Terezín
tel. 416 782 224
www.lovela.cz

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Recyklovatelné

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Účinná látka: glyfosát 7,2 g/l. N-(fosfonomethyl) glycin.

P 102: uchovávejte mimo dosah dětí. P 501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP ll.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu ll. stupně zdrojů povrchové vody. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetření ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku