Dettol Antibakteriální gel na ruce 50ml

Dettol Antibakteriální gel na ruce 50ml
84,90
169,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Ničí 99,9% bakterií a virů, Bez použití vody

Marketing produktu

Odstraňuje 99,9% bakterií a virů bez použití vody.

Další popis

Pevné zdraví začíná správnou hygienou.
Evropská pediatrická asociace.

Antibakteriální gel na ruce s biocidním účinkem po 60 sekundách.

Složení

Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Skladování

Uchovávejte v chladu.

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel. č.: +420 234 147 096
consumer_cz@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

HořlavýSymboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg.
Reg. č.: bio/1627/D/08/CCHLP.

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku