Ceresit Stop Vlhkosti Univerzální tablety 2 x 300g

Ceresit Stop Vlhkosti Univerzální tablety 2 x 300g

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

Tabletový systém 2v1, Stop vlhkosti, Stop zápachu, Pro váš zdravý domov

Marketing produktu

Tabletový systém 2v1

Stop vlhkosti
Ultraabsorpční krystaly pohlcují nadměrnou vzdušnou vlhkost, která je zachycena v zásobníku přístroje v podobě roztoku.

Stop zápachu
Patentovaná technologie účinně neutralizuje pachy. Zápach nepřekrývá, ale opravdu jej redukuje až o 70%. Prokázáno vědeckými testy.* Aktivní složka pohlcující pachy se nachází v modré vrstvě tablety. Díky tomu jsou pachy pohlcovány po celou dobu trvanlivosti tablety.

*potvrzeno nezávislou odbornou laboratoří v prosinci 2009.

Jedinečná receptura v podobě krystalů
Absorbční tablety 2v1 jsou vyrobeny z ultraabsorbčních aktivních krystalů, které zabezpečí optimální hodnoty vlhkosti v místnosti. První kapky viditelné do 24h*.

Efektivní redukce zápachu
Patentovaná aktivní složka účinně pohlcuje zápach v místnosti. Zápach nepřekrývá, ale opravdu ho redukuje.

Trvanlivost
Trvanlivost absorpční tablety 2v1 v místnosti o rozměrech 25m³ je cca 2 měsíce*.

*V závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti.

Univerzální tablety

Další informace

600 g e.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Kde lze pohlcovač použít?
Pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop Pearl je vhodný do místnosti o rozměrech do 10 m² s nižší cirkulací vzduchu.
Karavan, koupelna, obývací pokoj, kuchyně, ložnice.

Návod na použití:
1. Odstraňte vrchní kryt. 2. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte. Vložte absorpční tabletu do horní části přístroje. 3. Uzavřete horní kryt. 4. Když je nádoba plná otevřete kryt a vylijte tekutinu do toalety. Usazeniny opláchněte horkou vodou. 5. Po spotřebování tablety ji nahraďte novou.

Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimálně 10 cm. Zabraňte kontaktu tablety nebo roztoku s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textíliemi, kobercem nebo potahy. V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku