Ceresit Stop Vlhkosti 2v1 náhradní tablety 2 x 300g

Ceresit Stop Vlhkosti 2v1 náhradní tablety 2 x 300g
189,90
316,50/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Tabletový systém 2v1, Stop vlhkosti, Stop zápachu, Pro váš zdravý domov, Ultraabsorpční krystaly, Aktivní složka pohlcující pachy, Molekula pachu, Micro 25m³

Marketing produktu

Stop vlhkosti
Ultraabsorpční krystaly pohlcují nadměrnou vzdušnou vlhkost, která je zachycena v zásobníku přístroje v podobě roztoku.

Stop zápachu
Patentovaná technologie účinně neutralizuje pachy. Zápach nepřekrývá, ale opravdu jej redukuje až o 70%. Prokázáno vědeckými testy.* Aktivní složka pohlcující pachy se nachází v modré vrstvě tablety. Díky tomu jsou pachy pohlcovány po celou dobu trvanlivosti tablety.

*potvrzeno nezávislou odbornou laboratoří v prosinci 2009.

Jedinečná receptura v podobě krystalů
Absorbční tablety 2v1 jsou vyrobeny z ultraabsorbčních aktivních krystalů, které zabezpečí optimální hodnoty vlhkosti v místnosti. První kapky viditelné do 24h*.

Efektivní redukce zápachu
Patentovaná aktivní složka účinně pohlcuje zápach v místnosti. Zápach nepřekrývá, ale opravdu ho redukuje.

Trvanlivost
Trvanlivost absorpční tablety 2v1 v místnosti o rozměrech 25m³ je cca 2 měsíce*.

*V závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti.

Předcházejte vzniku alergií
Nadměrná vzdušná vlhkost podporuje výskyt roztočů a plísní a zvyšuje riziko vzniku alergií. Pohlcovače Ceresit Stop Vlhkosti 2v1 pohlcují nadměrnou vzdušnou vlhkost a tím pomáhají zabránit vzniku a růstu plísní, předcházet alergiím, astmatickým projevům, zacpanému nosu, podráždění kůže a ekzémům. Aby jste dosáhli maximálního účinku absorpčních tablet 2v1, používejte pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti 2v1 na 1 nebo 2 tablety. Tablety i pohlcovače vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti 2v1 byly speciálně vytvořené pro všechny místnosti: obývací pokoj, jídelnu, koupelnu, ložnici i sklep. Jsou vhodné do karavanů i na jachty.

Náhradní tablety vhodné do pohlcovačů vlhkosti Ceresit Stop.

Další informace

600 g ℮.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití
Odstraňte vrchní kryt.
Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte. Vložte absorpční tabletu do horní části přístroje.
Uzavřete horní kryt.

Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimálně 10 cm.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu ve tvaru DDMMRRRR.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Magyarország Kft
Szent László út 46
H-2600 Vác

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Zabraňte kontaktu tablety nebo roztoku s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textíliemi, kobercem nebo potahy. V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku