Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn 2,82l

Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn 2,82l
449,90
160,68/l

Popis produktu

Marketing produktu

Úžasné odstranění skvrn za pouhých 30 sekund*.

*Při dodržení návodu k použití platí např. pro tyto čerstvé skvrny na bavlně: borůvková šťáva, dětské jídlo s masem, červené ovoce nebo červené víno.

Tekutý odstraňovač skvrn.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % parfém, citronellol, hexyl cinnamal

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Před praním: Nalijte 2 ml přípravku na skvrnu a dle potřeby drhněte. Nechte působit max. 10 minut. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: Nalijte 100 ml přípravku do 4 L teplé vody (40 °C). Bílé prádlo namáčejte max. 6 hodin, barevné max. 1 hodinu. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.
Praní: Přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.
Doporučení k použití: Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout. Po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo přímého slunečního světla. Při použití před praním, použijte vlažnou vodu. Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat. Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím. Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
Consumers_CZ@rb.com
www.rbeuroinfo.com
www.vanishinfo.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 2.82

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku