Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn 10 praní 300g

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn 10 praní 300g
125,90
419,67/kg
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Úžasné odstranění skvrn během pouhých 30 sekund*
Pro maximální rychlost a sílu použijte drhnutí před praním, předpírku nebo namáčení a uvidíte odstranění některých* skvrn během pouhých 30 sekund
*Červené víno
Šťáva z červené řepy
Ovocný čaj
Maliny
Sojová omáčka
Dětská výživa s masem

Při dodržení návodu k použití a praní při 40 °C, platí pro skvrny na bavlně.

Odstraňovač skvrn.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy, parfém, citronellol, hexyl cinnamal

Skladování a použití

Příprava a použití

Před praním
Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody.
Aplikujte tuto směs na skvrnu.
Drhněte skvrnu podle potřeby.
Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.
Po přípravě vyperte jako obvykle.

Namáčení
Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody.
Bílé prádlo.
Pro barevné prádlo.
Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.
Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní
Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem:
U odolných a zaschlých skvrn X1.
U běžných skvrn X½.
Jednoduše přidejte jednu odměrku do každého praní.

Doporučení k použití odstraňovače skvrn:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení.
- Zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte zaschnout.
- Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Gold uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat.
- Nepoužívejte na vlnu, hedvábí či kůži.
- Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy - například dřevo, kovy atd.
- Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni.
- Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
- Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován.
- Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 227 110 111
consumers_CZ@rb.com
www.rbeuroinfo.com
www.vanishinfo.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn
NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3). Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku