Cillit Bang Power Cleaner Odstraňovač černé plísně 750ml

Cillit Bang Power Cleaner Odstraňovač černé plísně 750ml
149,90
199,87/l

Popis produktu

Marketing produktu

BANG! A plíseň je pryč!
Zničte plíseň rychle. Díky svému účinnému Turbo Power složení není třeba drhnout! Ideální pro použití ve vlhkých prostorách a místech s častým výskytem plísní.

Čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji.

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 2,6 g/100 g., Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru,, Neiontové povrchově aktivní látky, Parfém

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Používejte ochranné rukavice. 1. Otočte trysku do polohy “ON”. 2. Před použitím vždy nejdříve vyzkoušejte působení na nenápadném místě po dobu 3 minut. 3. Láhev udržujte ve svislé poloze a stříkejte na povrch ze vzdálenosti 20 - 25 cm. 4. Pro účinné odstranění plísně nechte působit po dobu 15 minut, otřete a důkladně omyjte vodou.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Obal likvidujte až po jeho úplném vyprázdnění.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Cillit Bang Power Cleaner odstraňovač černé plísně čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přípravek na následujících površích: přírodní kámen, například mramor, žula - mosaz, měď, hliník a pozinkované kovy - lakované armatury - linoleum - textilie a koberce - gumu - ošetřené dřevěné a laminátové podlahy - leptané/matné sklo - poškozené povrchy - smalt.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku