Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn 18 praní 1800ml

Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn 18 praní 1800ml
319,90
177,72/l

Popis produktu

Marketing produktu

Díky obzvláště posílenému složení je prostředek Vanish Gold tak silný, že odstraní skvrny za pouhých 30 vteřin až 7 dní zaschlé skvrny! Pro dosažení maximální rychlosti a účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte. Výsledek uvidíte za pouhých 30 vteřin. Odstraňuje například skvrny od červeného vína, malin nebo čaje. Lze bezpečně používat na barevné i bílé prádlo.

Tekutý odstraňovač skvrn.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, Aniontové povrchově aktivní látky, Neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % parfém, Citronellol, Hexyl cinnamal

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Před praním
Nalijte 2 ml přípravku na skvrnu a dle potřeby drhněte. Nechte působit maximálně 10 minut. Přidejte přípravek k vašemu pracímu přípravku dle návodu na praní.

Namáčení
Přidejte 100 ml přípravku do 4 litrů vody. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Bílé prádlo máčejte max. 6 hodin, barevné max. 1 hodinu.
Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

Praní
Přidejte 100 ml k pracímu prostředku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Jednoduše přidejte jednu dávku do každého praní.

Doporučení k použití:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení.
- Zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout.
- Po každém použití lahev opět uzavřete a uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.
- Při použití před praním, použijte vlažnou vodu.
- Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
- Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
- Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
- Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut.

* Při dodržení návodu k použití platí např. pro tyto čerstvé skvrny na bavlně: borůvková šťáva, dětské jídlo s masem, červené ovoce nebo červené víno.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 010 111
Consumers_czk@rb.com
www.rbeuroinfo.com
www.vanishinfo.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1800

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečné látky: Peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované.
Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělícími přípravky na bázi chloru.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku