Bupi Baby Sensitive Na praní 20 praní 1,5kg

119,90
79,93/kg

Popis produktu

Marketing produktu

BUPI BABY Sensitive univerzální prací prášek na praní, který je pečlivě vyvinut, aby nepodráždil jemnou dětskou pokožku. Po jeho použití bude prádlo vašeho děťátka příjemně voňavé a čisté.

Univerzální prací prášek na praní

Složení

Obsahuje:, 15% nebo více, ale méně než 30 %: zeolity, 5 % nebo více, ale méně než 15 %: mýdlo, Méně než 5 %: bělící činidlo na bázi kyslíku, polykarboxyláty, aniontově povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, Enzymy (proteasa), Optické zjasňovače, Parfémy

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Vhodný na praní při teplotách: 30° 60° 90°.

Dávkování viz obal.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 5 let od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

PALMA a.s.
Račianská 76
836 04 Bratislava
Slovensko

Kontaktní informace

PALMA a.s.
Račianská 76
836 04 Bratislava
Slovensko

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Kilogramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování

Upozornění: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/aerosolu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Přetrvává-li podráždění oči: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: v případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku