Bref Color Aktiv Flower tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Color Aktiv Flower tuhý WC blok 3 x 50g
79,90
532,67/kg

Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Bref Color Aktiv+ o 50 % více lesku* a technologií Odor stop. Jeho účinné složení zajišťuje: = 1. Čistotu toalety mezi spláchnutími díky technologii Blue Water 2. Odstraňuje vodní kámen 3. Dodá extra svěžest 4. Hygienicky čistí.

* v porovnání povrchu bez použití WC bloku.

Další informace

Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Dále obsahuje parfémy (citronellol, geraniol, limonene, linalool)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod, Mobius Loop

Skladování a použití

Příprava a použití

Zavěste WC blok za okraj toalety a nasměrujte jej na proud vody při splachování.

Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

Skladování

Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5° až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

(KO) Henkel Magyarország Operations Kft.
Dávid F. u. 6.
1113 Budapest
Maďarsko

(RS) Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 111
e-mail: info@henkel.com
www.bref.cz

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 111
e-mail: info@henkel.com
www.bref.cz

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 3

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

BREF COLOR AKTIV FLOWER.
Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku