Glade by Brise Automatic Spray levandule & jasmín automatický osvěžovač vzduchu 269ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

Vydrží až 60 dní*, 3 v 1, Odstraňuje nepříjemné pachy, Dodá svěží vůni, Dekorativní design, 1 náplň vydrží až 60 dní*

Marketing produktu

Glade® by Brise® Automatic Spray přináší nádherné vůně do vašeho domova po celé týdny!
Ideální pro větší místnosti.

Automatický osvěžovač vzduchu Glade Automatic Spray Levandule & Jasmín eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů při nastavení po 36 minutách.

*Při nastavení intervalu 36 minut

Marketing značky

Automatický osvěžovač vzduchu eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů při nastavení po 36 minutách. Vyberte si 1 ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut) dle vaší preference uvolňování vůně. Navíc můžete vzduch provonět s tlačítkem pro Extra osvěžení. Ideální pro větší místnosti. Do osvěžovače Automatic Spray používejte pouze náplně Glade by Brise.

Marketing výrobce

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

Automatický osvěžovač vzduchu.

Obsah balení

1 automatický osvěžovač, 1 náplň, 2 AA baterie

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití:
1. Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice OFF.
2. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač.
3. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt. První osvěžení přijde za několik sekund.
4. Zavěste na stěnu nebo postavte na poličku. Pro okamžité a extra osvěžení: Stiskněte na zadní straně tlačítko.

2 způsoby používání
Tlačítko pro extra osvěžení:
Stiskněte na zadní straně tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.
Nastavení časovače:
Vyberte si ze 3 možných nastavení dle vaší preference uvolňování vůně.

Způsob zavěšení:
1. Připevněte vhodný vrut do zdi*.
2. Zavěste Automatic Spray na vrut**.
*vrut není součástí balení.
**délku vrutu přizpůsobte tak, abyste Automatic Spray snadno zavěsili.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal/osvěžovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 269

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

HořlavýSymboly nebezpečí
Nebezpečí

Glade® by Brise® Automatic Spray Levandule & Jasmín-automatický osvěžovač vzduchu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8,-tetramethyl-2-naphtyl) ethan-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku