Duck Deep Action Gel Marine čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu 750ml

Duck Deep Action Gel Marine čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu 750ml
29,90
39,87/l

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Zlikviduje 99,9% bakterií

Čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu

Složení

Neiontové povrchově aktivní látky <5%, Dezinfekční prostředky, Parfémy

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití:
1. Zdvihněte poklop WC mísy.
2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte.
3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo.
4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy.
5. Nechte působit 5 minut.
6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte.
7. Láhev důkladně uzavřete.
(Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3x týdně.)

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte do 2 let od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Duck® Deep Action Gel - Marine čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu
Nebezpečí
Obsahuje: alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované E0=08, kyselina mravenčí, alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)).
Účinná látka: 0,1828 g alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.
Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle.
Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku