Somat Gold Prostředek na automatické mytí nádobí 18 tablet 342g

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

Čisticí prostředek, Ochrana skla, Proti skvrnám od čaje a kávy, Oplachovač, Funkce soli, Rychle rozpustné, Proti zápachu, Působí při 40 °C, Ochrana dekoru, Lesk nerezového nádobí, Efekt schnutí, Efekt odmáčení

Marketing produktu

Somat GOLD je obohacen o sílu kyseliny citronové a podle nařízení EU neobsahuje fosfáty. Náš nejlepší Somat na připáleniny!

1 tableta pro všechny druhy znečištění; Somat GOLD perfektně myje, dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí.

Prostředek na automatické mytí nádobí / tablety.

Složení

5-15 % bělící činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Enzymy, Parfém (limonene)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Cleanright.eu, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

V případě, že máte velmi tvrdou vodu (>21°dH), doporučujeme použít Somat tablety GOLD + Somat sůl + Somat oplachovač. Tvrdost vody ve Vaší domácnosti si zjistěte od lokálního dodavatele vody.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH
Henkelstraße 67
40191 Düsseldorf
Německo

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
email: info@henkel.cz
www.somat.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Po skončení doby trvanlivosti odložte v místě sběru komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 342

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku