Lovela Universal gelové kapsle na praní 12 praní 228ml

Lovela Universal gelové kapsle na praní 12 praní 228ml
139,90
11,66/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Dermatologicky testováno, Hypoalergenní, Speciálně vyvinuté složení, Silné na skrvny, šetrné k prádlu, Snadné použití a dávkování

Další popis

Více informací a praktických rad na Facebooku nebo na www.lovelababy.cz.

Gelové kapsle na praní

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % mýdla, Méně než 5 % fosfonáty, Enzymy, Parfém, Benzisothiazolinone

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v Itálii

Skladování a použití

Příprava a použití

Doporučené dávkování. Pro všechny tvrdosti vody.

1 kapsle = 1 praní*

30 °C 40 °C 60 °C

*Na silně znečištěné prádlo použijte 2 kapsle.

Kapsle se rozpouští přímo v prádle. Kapsli vložte přímo do bubnu pračky, až poté přidejte prádlo.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 228

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uchovávejte pouze v původním obalu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Pokud dítě vloží kapsli do úst, ihned ji vyjmětě a nevyvolávejte zvracení.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku