Fino Tuhý podpalovač pro krby a grily 12 ks 60g

Fino Tuhý podpalovač pro krby a grily 12 ks 60g
29,90
2,49/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

2 v 1 Podpalovač se zápalkou

Marketing produktu

Doba hoření: 5 minut. Hořlavý produkt ve tvaru odlomitelných dílků. Zajišťuje bezpečné a pohodlné zapálení ohně v krbech, kamnech, grilech a ohništích. Podpalovač je vyroben z lisovaných dřevěných pilin napuštěné parafínem.

Tuhý podpalovač pro krby a grily

Složení

Lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Odlomte jeden díl podpalovače a zapalte ho v bezpečné vzdálenosti od ohně a očí. Poté vložte podpalovač do krbu (grilu). S přípravou pokrmů začněte po úplném shoření podpalovače.

Skladování

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Sarantis Czech Republic s.r.o.
Žerotínova 32
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Sarantis Czech Republic s.r.o.
Žerotínova 32
130 00 Praha 3
www.sarantisgroup.com
www.fino.eu

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 60

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Opatření: Tuhý podpalovač je v souladu dle EN 1783:1997/A1:2002, EN 1860-3:2003/A1:2006. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek nepoužívejte v kombinaci s alkoholem ani benzínem. Chraňte před slunečním zářením. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku