Air Wick Life Scents Wax Melts elektrický ohřívač vosku a voskové náplně vůně maminčina koláče 22g

product-tile:film-strip.image-alt-text
179,40
5 436,36/kg
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Vůně maminčina koláče, Pečená hruška - křehké těsto - vanilka, Skvělá vůně bez nutnosti plamene

Marketing značky

Vyzkoušejte všechny naše vůně (Vůně maminčina koláče, Radostné léto, Tyrkysová laguna).

Wax Melts elektrický ohřívač vosku a voskové náplně vůně maminčina koláče

Obsah balení

Elektrický ohřívač vosku (2 části), 2 voskové náplně, Kabel do zásuvky, Leták

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Původ

Vyrobeno v Číně

Skladování a použití

Příprava a použití

Chcete-li nahřívací misku vyčistit, vypněte ji ze zásuvky. Nechte zahřívací misku zchladnout. Vytlačte vosk z nahřívací misky. Je-li to nutné, použijte tupý dřevěný nebo pryžový nástroj. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani nástroje, které by nahřívací misku mohly poškrábat. Vosk nesplachujte do kuchyňského dřezu ani toalety. Potřebujete-li misku vyčistit, použijte teplou vlhkou houbičku s mýdlem nebo měkký hadřík. Při čištění jednotky nepoužívejte brusné čisticí prostředky. Nikdy neponořujte do vody. Otřete dosucha měkkým hadříkem. Nepřesunujte ani neukládejte, dokud je miska ještě horká. Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby ho mohou používat pouze v případě, že jsou pod dohledem a dostaly ohledně používání přístroje pokyny od osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Používejte s Air Wick Wax Melts.

1. Přečtěte si leták s pokyny a dodržujte je. V nahřívací misce se vosk rozpustí a začne do vzduchu uvolňovat vůni. 2. Odlomte jednu tavnou dávku. Umístěte tavnou dávku vosku Air Wick do horní nahřívací misky ohřívače. Nepoužívejte více než jeden tekutý vosk najednou. 3. Nepřidávejte vodu ani vonné oleje. Nevkládejte do vosku žádné předměty. 4. Pokud se vůně již neuvolňuje, vypněte zařízení a před přesunem nechte vosk zchladnout.

Návod k použití elektrického ohřívače vosku
1. Odlomte jednu tavnou dávku.
2. Umístěte tavnou dávku vosku Air Wick do horní nahřívací misky ohřívače.
3. Zapojte do zásuvky a zapněte ohřívač. Užijte si jeho služeb!

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Vosk zlikvidujte v souladu s místními požadavky na likvidaci odpadu. Elektronické zařízení recyklujte v souladu s místními nařízeními.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 22

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje cinamaldehyd; eugenol; benzyl-benzoát. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku