Ajax Aroma Sensations Lavender & Magnolia čistič povrchů pro domácnost 1l

Ajax Aroma Sensations Lavender & Magnolia čistič povrchů pro domácnost 1l

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

pH neutrální - šetrný k choulostivým povrchům (mramor, keramika).

Čistič povrchů pro domácnost

Složení

< 5 % aniontových povrchově aktivních látek, neiontových povrchově aktivních látek, Parfém, Limonene, Glutaral, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional

Skladování a použití

Příprava a použití

Ředěný: velké povrchy.
Neředěný: nepoddajné skvrny.

Skladování

Spotřebujte do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol, s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
Karlín
180 00 Praha 8

Kontaktní informace

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol, s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
Karlín
180 00 Praha 8
Tel: 257 087 111
www.ajax.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje Glutaral. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku