Sifo Gel čistič sifonů 750ml

69,90
93,20/l

Popis produktu

Vlastnosti

Speciální čistící prostředek na čištění sifonů, odpadů, potrubí, Odstraňuje usazeniny a nečistoty zachycené v sifonu jako je třeba mastnota, zbytky jídel, vlasy a jiné, Díky svému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu

Čistič sifonů

Složení

<5% hydroxid sodný (EC 215-185-5), zahusťovadlo

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Do neodtékajícího sifonu (odpadu) nalijte 1/3 objemu láhve. Nechejte působit 45 minut (při silnějším znečištění déle). Důkladně propláchněte vřící vodou.

Skladování

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

TATRACHEMA
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Adresa distributora

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel.: 00420/ 518 624 518

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Xi Dráždivý

R36/38 Dráždí oči a kůži.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku