Toro Čisticí pasta 200g

Toro Čisticí pasta 200g
19,90
99,50/kg

Popis produktu

Prostředek na smaltované a neleštěné hliníkové nádobí, keramické obkladačky, vany, umývadla.

Složení

Abrazivní složky, < 5 % aniontové tenzidy, Kyselina fosforečná, Isopropylalkohol, Vonné látky: limonene, citronellol

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na čištěný povrch naneste pastu a třením hadrem nebo houbou odstraňte nečistoty. Čištěný povrch nakonec opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované a plastové povrchy! V případě vyschnouti obsahu dolijte vodu.

Skladování

Uchovávejte v uzavřených obalech.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Adresa distributora

Tatrachema Cz spol s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika

Kontaktní informace

Tatrachema Cz spol s r.o. Hodonín
Brněnská ul. 48
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel: 00420/518 624 518

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 200

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakcí. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku