Vanish Prášek na praní záclon 6 praní 400g

149,90
374,75/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Neuvěřitelná síla aktivního kyslíku, Vybělí bílé záclony, Obsahuje aktivní kyslík, Funguje dokonce i při teplotě 30 °C, Bez bělicích látek na bázi chloru

Marketing produktu

Vanish prášek na praní záclon je speciální výrobek pro praní a bělení záclon, který je díky svému složení vhodný i při použití u jemných tkanin. K použití i při záclonách z různých druhů vláken.

Prášek na praní záclon

Složení

30 % a více zeolity, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, Bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Mýdla, Polykarboxyláty, Optické zjasňovače, Parfém, Hexyl cinnamal

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Doporučení
Před praním odstraňte ze záclon háčky a jiné kovové části, protože během praní mohou poškodit tkaninu. Obzvláště špinavé záclony musí být před praním namočeny ve studené vodě obsahující prášek Vanish. Poté je vyperte obvyklým způsobem.

Ruční praní
100 ml (100 ml = 37 g) prášku rozpustíme v 10 l vody při 30 °C - max. 40 °C. Dodržujte pokyny výrobce záclon. Záclony by měly být postupně namáčeny a po praní důkladně vymáchány. Záclony musí být zavěšeny ještě mokré.

Praní v pračce
Pračku naplňte do 1/4 jejího normálního obsahu. Teplota praní: 30 °C - max. 40 °C. Dávkování viz obal.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 400

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VANISH PRÁŠEK NA PRANÍ ZÁCLON. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku