Vanish Gold pěna na čištění koberců 600ml

199,90
333,17/l

Popis produktu

Vlastnosti

5x účinější než při samotném vysávání, Odstraňuje zápach, Extra změkčující, Extra svěžest

Marketing produktu

Pro nověji vypadající koberce*.
Odstraňuje 5x více nečistot*.
Odstraňuje 3x více zvířecích chlupů*.

* V porovnání se samotným vysáváním.

Pěna na čištění koberců

Složení

Méně než 5 % alifatické uhlovodíky, Aniontové povrchově aktivní látky, Polykarboxyláty, Fosforečnany, Parfém

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Původ

Vyrobeno v UK

Skladování a použití

Příprava a použití

Oblast použití (max 10 m²): koberce, předložky, čalounění.

Návod k použití: (max 10 m²): 1. Dobře protřepejte a nastříkejte. 2. Vetřete pěnu pomocí stálobarevného čistého koštěte/kartáče nebo vlhkého mopu/houby. 3. Nechte působit po dobu 2 hodin, nebo dokud neuschne, potom vysajte vysavačem.

Doporučení k použití: Zkontrolujte stálost barev tím, že přípravek vyzkoušíte na méně viditelném místě. Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným používáním. Nepoužívejte na „sametové“ materiály, brokát nebo na materiály, které nejsou vhodné pro mokré čištění.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 600

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A PŘEDLÉKAŘSKOU PRVNÍ POMOC: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Sprej nevdechujte. Nestříkejte směrem na obličej. Při aplikaci i vysávání udržujte děti a domácí zvířata z dosahu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, i během vysávání. Po použití řádně vyvětrejte. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a inhalací obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku