Qalt Batole Antiflíček čistič skvrn 275g

Qalt Batole Antiflíček čistič skvrn 275g
99,90
363,27/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Aktivní enzymy, Aplikátor zdarma, Český výrobek

Marketing produktu

Antiflíček ”síla aktivních enzymů”
Spolehlivě odstraňuje nečistotu ze všech druhů tkanin kromě vlny a hedvábí. Zároveň nepoškozuje barvy. Účinný na skvrny od kojeneckých příkrmů, mléka, kakaa, omáček, polévek, ovocných šťáv (borůvky, jahody, maliny, apod.), zeleniny (špenát, mrkev, červená řepa, apod.), zmrzliny, másla, olejů, tvarohu, kečupu, čokolády, sójové omáčky, krve, vajec, potu, marmelád a dětské kosmetiky (krémy na opruzeniny, apod.).

Čistič na skvrny a zesilovač praní na bílé i barevné prádlo.

Další informace

275g±5%.

Složení

Méně než 5%: enzym, neionický tenzid, 5% nebo více, avšak méně než 15%: anionický tenzid, mýdlo, amfoterní tenzid

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
Skvrny se pokuste odstranit pokud možno co nejdříve po jejich vzniku. Z tkaniny nejprve mechanicky odstraňte hrubé nečistoty, naneste Antiflíček pomocí aplikátoru na znečištěná místa a nechte působit nejméně 10 minut. Delší doba působení není na závadu. Následně prádlo vyperte běžným způsobem.

Skladování

Skladujte na suchém místě při teplotě od 5 do 25°C.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov 72
270 35 Petrovice

Kontaktní informace

QALT Rakovník, spol. s r.o.
Zavidov 72
270 35 Petrovice
tel.: 313 250 372
info@qalt.cz
www.qalt.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Použitý, řádně vyprázdněný obal zlikvidujte v rámci komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 275

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečné složky: alkylethoxysulfát sodný, kokoát draselný, kokamidopropyl betain, diethanolamid kyseliny kokosové, ethoxylovaný alkohol C12 - C14. Obsahuje enzymy proteáza, celuláza, amyláza, lipáza, pektináza a mananáza. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku