Lanza Total Power Koncentrované gelové kapsle na praní 42 praní 911g

269,90
6,43/Kus

Popis produktu

Koncentrované gelové kapsle na praní s Vanish odstraňovačem skvrn.

Další informace

42 x 21,7g = 911g e.

Složení

15% nebo více, avšak méně než 30% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5% nebo více, avšak méně než 15% mýdlo, Méně než 5% fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, benzisothiazolinone, parfém, linalool, benzyl salicylate, citronellol, buthylphenyl methylpropional, coumarin

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Množství prádla > 5kg použijte 2 kapsle při středním znečištění a středně tvrdé vodě. V případě silného znečištění a velmi tvrdé vody použijte 3 kapsle.

Nedotýkejte se kapsle mokrýma rukama.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt benckiser (Czech republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt benckiser (Czech republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
Consumers_CZ@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obal / obsah v místě sběru komunálního nebo tříděného odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 911

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VÝROBEK UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ A POUŽÍVEJTE SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PO VYJMUTÍ KAPSLE SÁČEK DŮKLADNĚ ZAVŘETE.

LANZA TOTAL POWER koncentrované gelové kapsle na praní s Vanish odstraňovačem skvrn.

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalol. Může vyvolat alergickou reakci. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Uchovávejte pouze v původním obalu. Po manipulací důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Kapsle nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Pokud dítě vloží kapsli do úst, ihned ji vyjměte a nevyvolávejte zvracení.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku