Raid Active Paper proti molům aktivní závěs čerstvé květy 4 ks

Raid Active Paper proti molům aktivní závěs čerstvé květy 4 ks
39,90
9,97/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Chrání vaše milované oblečení, Hubí dospělé moly a jejich larvy

Marketing produktu

Insekticid chrání vaše oděvy v zásuvkách i šatnících proti molům. Impregnovaný papír s účinnou látkou poskytuje ochranu až 3 měsíce. Závěs uvolňuje květinovou vůni. Nezanechává skvrny na kašmíru a hedvábí.

Insekticid.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití: Závěsy vyjměte z obalu a oddělte od sebe. Optimální je použít 4 závěsy/m³ prostoru. Do každé zásuvky vložte jeden závěs. Do jednodveřového šatníku vložte dva, do dvoudveřového 4 závěsy, atd. Použijte otvor v závěsu k zavěšení nebo přípravek volně položte na polici. K dosažení co nejlepší ochrany, vyměňte závěsy po 3 měsících.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balení

Jiný text o recyklaci

Prázdné obaly a závěsy zneskodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Bezpečnostní pokyny

HořlavýNebezpečný pro životní prostředí
Varování

Raid® proti molům aktivní závěs čerstvé květy.

Varování

Obsahuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on.

Účinná látka: 0,27 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždení očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné rukavice. Po manipulácii důkladně omyjte ruce.

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Používejte dle návodu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Používejte pouze v místech mimo dosahu dětí a zvířat. Nedotýkejte se závěsu.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (Z)-3-hexenyl salicylte, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, geranyl acetate, 3-phenylbutyraldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku