Pur Power Duo Effect tekutý prostředek na ruční mytí nádobí 700ml

39,90
57,00/l

Popis produktu

Marketing produktu

Pur odstraňuje mastnotu, zaschlé zbytky jídel, připáleniny a pomáhá předcházet zanesení kuchyňského odpadu.

Tekutý prostředek na ruční mytí nádobí.

Složení

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonene), Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Enzymy

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Nepoužívejte jako čistič odtoku. Dávkování viz obal.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

HENKEL ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

HENKEL ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 111
e-mail: info@henkel.cz
www.pur-nadobi.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte vyprázděný obal v místě sběru odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 700

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

PUR POWER DUO EFFECT.
Tekutý prostředek na ruční mytí nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku