Bref 10x Effect Power Gel Protection Shield 700ml

Bref 10x Effect Power Gel Protection Shield 700ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Vlastnosti

1 Chrání proti zašpinění, 2 Čistí, 3 Automaticky aktivní, 4 Neutralizuje zápach, 5 Čistí pod vodní hladinou, 6 Čistí pod okrajem toalety, 7 Účinkuje okamžitě, 8 Odstraňuje skvrny, 8 Odstraňuje vodní kámen, 10 Se svěžestí levandule

Marketing produktu

Bref 10x Effect Power Gel Protection Shield je účinný a všestranný čistič. Protection Shield dodá vaší toaletě perfektní čistotu a speciální ochranný štít, který chrání její povrch před opětovným zašpiněním. Jeho gelové složení přilne i ke hladkému povrchu toaletní mísy. Výsledkem je perfektně čistá a svěží toaleta.

Kompletní WC péče.

Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Otevření: Stiskněte uzávěr po obou stranách a otočte doleva. Uzavření: Jemně otáčejte do zaklapnutí. Potřísněné WC prkénko okamžitě opláchněte. Nesměšujte s bělicími činidly nebo jinými čističi. Aplikujte nezředěný čistič pod okraj WC místy tak, aby pokryl celý její vnitřní povrch. Pro odstranění vodního kamene nechte působit 15 minut. Poté spláchněte. V případě odolných skvrn použijte toaletní kartáč a proces opakujte.

Skladování

Uchovávejte v originálních, nepoškozených, dobře uzavřených lahvích, v suchu, při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar oslobodenja 383
11040 Beograd
Srbsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
e-mail: info@henkel.cz
www.bref.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 700

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

BREF 10xEFFECT POWER GEL PROTECTION SHIELD.
Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochrané brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku