Cif MaxPower Ocen Wave čisticí krém 450ml

Cif MaxPower Ocen Wave čisticí krém 450ml
59,90
133,11/l

Popis produktu

Marketing produktu

Cif Max Power 3 Akce.
Krém s bělícím účinkem.
Důkladnější - rychlejší - zářivější.
Díky složení s přidanou bělící látkou zajišťuje trojnásobný účinek.
Odstraňuje zaschlou mastnotu, připáleniny, vodní kámen v koupelně a skvrny.
Krémový čistič.

Nový krémový čistič Cif MaxPower Ocen Wave čisticí krém má sílu bělidla a zajistí dokonalé výsledky čištění. Díky složení s přidaným bělícím přípravkem Cif MaxPower Ocen Wave čisticí krém poskytuje ””trojnásobné řešení”” - důkladnější, rychlejší a zářivější čištění. Proniká skrze nejnáročnější nečistoty a odstraňuje je: zajišťuje skvělé výsledky po čištění zaschlé mastnoty, připálenin, vodního kamene a skvrn. Ve společnosti Cif věříme ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky. Jak čistič používat: Chcete-li získat co nejlepší výsledek, naneste krém na povrch pomocí vlhké houby nebo hadříku, pak jednoduše setřete a jemně a opláchněte povrch.
Bezpečnostní opatření pro čištění: nepoužívejte na linoleum, kůži a textilní povrchy. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s natřeným dřevem a hliníkem. Pro jemné, lakované povrchy a hliník nejprve otestuje na málo viditelné ploše. Po použití ihned opláchněte a vyhněte se silnému drhnutí.

Marketing značky

Značka Cif byla poprvé uvedena na trh v roce 1967 ve Francii, a to v podobě Cif krémů, které pro Vás vyrábíme dodnes. Úspěšný koncept se poté rozšířil nejen přes celou Evropu, ale také do zbytku světa a portfolio Cif se rozrostlo natolik, že dokáže vyčistit téměř každý povrch v domácnosti.
Použitím přípravků Cif zanecháte čištěné povrchy krásně zářivé a Vaše domácnost rázem ožije.

Marketing výrobce

Unilever, holandsko-britská společnost založena v roce 1930, je dnes jedním z největších výrobců a dodavatelů spotřebního zboží na světě. Unilever nabízí ve více než 190 zemích více než 400 značek potravin, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči. Unilever každý den pracuje na vytvoření lepší budoucnosti. Pomáhá lidem cítit se dobře, vypadat dobře a získávat více ze života se svými značkami jako například Flora, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Cif či Domestos. Unilever je zavázán k zodpovědnému chování a věří, že s pomocí 2 miliard svých zákazníků dokáže měnit svět k lepšímu.

Více informací na www.unilever.cz.

Krémový abrazivní čisticí přípravek s bělicí přísadou.

Složení

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, Bělící činidla na bázi chloru, Neiontové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Parfum

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Název a Sídlo

Adresa distributora

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

Kontaktní informace

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
844 222 844
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balení

Informace o recyklaci

Dávkovač - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 450

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Upozornění: Nepoužívejte na linoleum, kůži a textil a vyhýbejte se dlouhodobému kontaktu s lakovaným dřevem a hliníkem. Před použitím na citlivé povrchy a materiály, na jakékoliv nové nebo atypické povrchy, lakované povrchy a hliník: vyzkoušejte nejdříve na malé nenápadné ploše, následně důkladně opláchněte vodou a vyhýbejte se silnému čištění.

NEBEZPEČÍ
Cif Max Power Ocean Wave
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Obsahuje: kyselina sírová, mono-C12-13-alkylestery, sodné soli; chlórnan sodný; hydroxid sodný.
POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku