Go For Expert Čisticí prostředek do koupelny 750ml

Go For Expert Čisticí prostředek do koupelny 750ml
69,90
93,20/l

Popis produktu

Vlastnosti

Krémový prostředek na úklid všech povrchů v koupelnách, Účinně odstraňuje odolné nečistoty a usazeniny vodního kamene, S bělicími účinky

Čisticí prostředek na koupelny.

Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% bělicí činidla na bázi chloru, <5% fosfonáty, Parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Nastříkejte na čištěný povrch a nechte několik sekund působit. Otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby zopakujte. Po použití si důkladně umyjte a osušte ruce. Doporučení: Vyhněte se styku s textiliemi, koberci. Nepoužívejte na linoleum, hliníkové, dřevěné a poškozené povrchy. Okamžitě opláchněte po použití na chromové a kovové povrchy. V případě pochybností vyzkoušejte na neviditelném místě.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Čisticí prostředek na koupelny. Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku