Go For Expert Na různé povrchy 750ml

48,90
65,20/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňuje mastnotu a vodní kámen

Čisticí prostředek na různé povrchy.

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, Kyselina mléčná, Konzervační prostředek (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), Parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Nastříkejte na čištěné povrchy. Otřete vlhkým hadříkem. Utřete do sucha, aby se povrchy leskly. V případě odolných nečistot nechte působit 5-10 minut. Otřete hadříkem. Pokud si nejste jisti, otestujte výrobek na nenápadném místě. Výrobek nenechávejte působit na čištěný povrch déle než 10 minut. Nepoužívejte na čištění mramorových, travertinových a vápencových povrchů.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Čisticí prostředek na různé povrchy. Obsahuje: kyselinu (+)-L-mléčnou; D-glukopyranózu, oligomery, decyloktylglykosidy. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku