Cif Power&Shine Čisticí pěna do koupelny 500ml

Cif Power&Shine Čisticí pěna do koupelny 500ml
109,90
219,80/l

Popis produktu

Čisticí pěna do koupelny

Složení

5% nebo více, avšak méně než 15% alifatické uhlovodíky, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, limonene

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Vhodná na plastové, smaltované a pochromované povrchy.

Návod k použití: 1. Před použitím protřepejte. 2. Drže nádobu ve svislé poloze. 3. Zatímco držíte nádobu ve svislé poloze, stiskněte aplikátor ze vzdálenosti 20 cm. 4. Aplikujte pěnu na čištěný povrch. 5. Nechte působit 5-10 minut. 6. Setřete hadříkem a důkladně opláchněte. 7. Nádoba nefunguje v obrácené poloze.
Nepoužívejte na lakované dřevo a nerez. Po použití na lakovaný kov, hliník, mramor nebo linoleum pořádně opláchněte.

Název a Sídlo

Adresa distributora

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670
186 00 Praha 8

Kontaktní informace

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670
186 00 Praha 8
844 222 844
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

HořlavýSymboly nebezpečí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

CIF POWER&SHINE ČISTICÍ PĚNA DO KOUPELNY
Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku