Go for Expert Čisticí prostředek na laminátové a dřevěné podlahy 1l

Go for Expert Čisticí prostředek na laminátové a dřevěné podlahy 1l

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Složení optimálně zvolené receptury zaručuje účinné odstranění nečistot, předchází tvorbě šmouh a skvrn a zanechává povrchy krásné a čisté. Vosk a arganový olej chrání podlahy před škodlivým vlivem vlhkosti.

Čisticí prostředek na laminátové a dřevěné podlahy, s arganovým olejem.

Složení

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Butyphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Linalool, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na čištění zřeďte vodou v následujícím poměru: 2-3 víčka prostředku (víčko má objem 25 ml) do 5 litru teplé vody. Povrch umyjte mopem nebo vlhkým hadrem. Dbejte na to, abyste podlahu neměli příliš mokrou. Na odolné skvrny doporučujeme použít nezředěný čisticí prostředek.

Tento čisticí prostředek se nemusí oplachovat. Pozor: Dodržujte pokyny výrobce podlahy. Nepoužívejte na lakované dřevo.

Skladování

Výrobek skladujte při teplotě 5-35 ºC. Minimální trvanlivost do konce: 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Čisticí prostředek na laminátové a dřevěné podlahy, s arganovým olejem. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku