Go for Expert Čisticí prostředek na podlahy PVC a linoleum 1l

Go for Expert Čisticí prostředek na podlahy PVC a linoleum 1l
56,90
56,90/l

Popis produktu

Marketing produktu

Čisticí prostředek na podlahy z PVC, linoleum, terakutu a kámen. Složení optimálně zvolené receptury zaručuje účinné odstranění nečistot, předchází tvorbě šmouh a skvrn, a zanechává povrchy krásné a čisté. Tento čisticí prostředek se nemusí oplachovat. Zanechává v místnosti příjemnou vůni.

Čisticí prostředek na podlahy - PVC a linoleum.

Složení

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na čištění zřeďte vodou v následujícím poměru: 2-3 víčka prostředku (víčko má objem 25 ml) do 5 litru teplé vody. Povrch umyjte mopem nebo měkkým hadrem. Na odolné skvrny doporučujeme použít nezředěný čisticí prostředek.

Skladování

Výrobek skladujte při teplotě 5-35 ºC. Minimální trvanlivost do konce: 3 roky od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Čisticí prostředek na podlahy - PVC a linoleum. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku