Go for Expert Čisticí prostředek na nábytek 500ml

Go for Expert Čisticí prostředek na nábytek 500ml
86,90
173,80/l

Popis produktu

Marketing produktu

Balzám na nábytek, který obnovuje přirozenou krásu a svěžest jak matných a lesklých dřevěných povrchů, tak i povrchů z imitace dřeva. Speciální složení s přírodním voskem a pomerančovým esenciálním olejem účinně vyživuje dřevo, dodává mu krásný lesk a zároveň čištěný povrch udržuje.

Balzám na nábytek.

Složení

5 % a více, ale méně než 15 % alifatické uhlovodíky, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Linalool, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Měkkým a čistým hadříkem rozetřete prostředek po povrchu. Leštěte, dokud se povrch nezačne lesknout.

Nevhodné na povrchově neošetřené dřevo.

Skladování

Výrobek skladujte při teplotě 5-35 °C. Spotřebujte do: 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Varování

Balzám na nábytek. Hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje orange, sweet, ext., reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku