Go for Expert Kapsle na praní prádla 20 ks

Go for Expert Kapsle na praní prádla 20 ks
99,90
5,00/Kus

Popis produktu

Další informace

490 ml e (20 x 24,5 ml).

Složení

30 % a více: aniontové povrchově aktivní látky, 15 % nebo více, avšak méně než 30 %: neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: mýdlo, Méně než 5 %: fosfonáty, Parfémy (citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene), Enzymy, Optické zjasňovače

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Belgii

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Dodržujte pokyny výrobce prádla. Roztřiďte prádlo podle barvy a míry znečištění. Barevné prádlo a prádlo, které pouští barvu, perte odděleně. Není vhodné na vlnu a hedvábí. Vyvarujte se přeplňování pračky.
Obal výrobku je plně recyklovatelný.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 490

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Kapsle na praní Universal. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, SUBTILISIN. Může vyvolat alergickou reakci.

Nakládejte a skladujte bezpečným způsobem.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2021

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku