Go for Expert All in One tablety do myčky 40 x 18g

Go for Expert All in One tablety do myčky 40 x 18g
99,90
2,50/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Tablety do myčky nádobí se svěží vůní, které zajistí dokonale čisté nádobí při každém mytí. Díky jedinečné technologii účinně umyjí nádobí i za nejnáročnějších podmínek.

Tablety do myčky Original.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, Polykarboxyláty, Fosfonáty, Enzymy, Parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Lucembursku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Používejte pouze do myčky nádobí. Vždy se řiďte pokyny výrobce spotřebiče. Otevřete odtržením proužku na krabici. Rozbalte 1 tabletu, dbejte přitom na to, aby se nedostala do styku s pokožkou, a umístěte do dávkovače myčky podle pokynů výrobce. Zavřete dávkovač, zvolte vhodný mycí program a zapněte myčku obvyklým způsobem. Je-li nádobí silně znečištěné, zvolte mytí při 65 °C. V oblastech s obzvláště tvrdou vodou může být nutné přidat sůl do myčky. Používejte pouze na mytí nádobí a příborů. Nevkládejte tabletu do koše na příbory. Některé předměty nejsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí. Patří mezi ně olovnatý křišťál a zdobené sklo, starožitný a ručně malovaný porcelán, předměty se vzorem na glazuře, předměty s kostěnými držadly, dřevo nebo některé plastové materiály, které neodolávají teplotě cca 70 °C, barvený nebo anodizovaný hliník, předměty zdobené zlatem nebo jiným vzácným kovem. Pokud si nejste jisti, poraďte se s výrobcem nebo nejprve zkuste umýt jeden kus výrobku. Zabraňte styku stříbrných předmětů s jinými kovy v myčce nádobí. Nenechávejte je znečištěné nebo vlhké v myčce.
Dávkování: 1 tableta.

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Nevystavujte extrémním teplotám. Tablety skladujte na suchém místě a krabici po použití zavřete.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 40

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 18

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Tablety do myčky Original.
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje SUBTILISIN. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku