Go for Expert Classic tablety do myčky 60 x 15g

Go for Expert Classic tablety do myčky 60 x 15g
99,90
1,67/Kus

Popis produktu

Tablety do myčky nádobí.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, Polykarboxyláty, Fosfonáty, Enzymy, Parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Lucembursku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Používejte pouze do myčky nádobí. Vždy se řiďte pokyny výrobce spotřebiče. Před vložením nádobí do myčky odstraňte zbytky jídla a silně znečištěné nádobí opláchněte. Rozbalte tabletu, dbejte přitom na to, aby se nedostala do styku s pokožkou, a umístěte do dávkovače myčky podle pokynů výrobce. Nevkládejte tabletu do koše na příbory. Zvolte vhodný program. Při silném znečištění prosím zvolte program na 65 °C. V oblastech s obzvláště tvrdou vodou může být nutné přidat přidat sůl do myčky. Tablety nedrťte ani nelámejte. Některé předměty nejsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí. Patří mezi ně olovnatý křišťál a zdobené sklo, starožitný a ručně malovaný porcelán a předměty ze dřeva, rohoviny a plastu. Neumývejte současně stříbrné a nerezové předměty. Zabraňte styku stříbrných předmětů s jinými kovy v myčce nádobí. Nenechávejte je znečištěné nebo vlhké v myčce.

Dávkování: 1 tableta (vhodná pro všechny stupně tvrdosti vody).

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Nevystavujte extrémním teplotám. Tablety skladujte na suchém místě a krabici po použití zavřete.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 60

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 15

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Tablety do myčky. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje SUBTILISIN. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku