Go for Expert Prášek proti usazování vodního kamene 1kg

Go for Expert Prášek proti usazování vodního kamene 1kg
52,90
52,90/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Dvojí účinek, Ochrana proti vodnímu kameni pro vaši pračku a prádlo

Prostředek proti usazování vodního kamene v pračce - prášek.

Složení

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno ve Francii

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Prostředek proti usazování vodního kamene v pračce může být používán při všech typech praní při různých teplotách a se všemi typy pracích prostředků. Nasypte prášek do dávkovače nebo před vložením prádla přímo do bubnu vaší pračky, pokud používáte tekutý prací prostředek. Vysoký účinek dovolí používat minimální množství pracího prostředku i v měkké vodě.

Dávkování: Dávkování při všech teplotách 22 ml. Měkká voda 22 ml. Středně tvrdá voda 44 ml. Tvrdá voda 66 ml.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Kilogramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Prostředek proti usazování vodního kamene v pračce - prášek. Obsahuje: KŘEMIČITAN SODNÝ, C12-18 Pareth-7. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku