Tesco Sea Breeze mini osvěžovač vzduchu aerosol náhradní náplň 3 x 10ml

99,90
99,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Osvěžuje vzduch, neutralizuje pachy a provoní váš domov svěží mořskou vůní s kombinací tónů jarního deště, květů jasmínu a šeříku.

Náhradní náplň. Koncentrovaný osvěžovač vzduchu s prodlouženou dobou účinnosti.

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Osoby citlivé na parfémy by měly být při používání výrobku opatrné. Osvěžovače vzduchu nenahrazují správné hygienické návyky.

Skladování

Minimální trvanlivost do konce: 2 roky od data výroby na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodokuments.com

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 3

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 10

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Mini osvěžovač vzduchu aerosol Sea Breeze - náhradní náplň. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Obsahuje a-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku